چلو

چلو ساده هندی19/000 تومان
چلو ساده شمالی35/000 تومان

خوراک کباب

کاسه کباب178/000 تومان
کوبیده (هر سیخ ۱۰۰ گرم)39/000 تومان
کوبیده مخصوص وحید(دو سیخ)78/000 تومان
کوبیده پرسنلی( ۱۵۰ گرمی)59/000 تومان
کوبیده لقمه زعفرانی78/000 تومان
کباب بختیاری133/000 تومان
بره کبابچنجه بره175/000 تومان
برگ برهویـــــژه175/000 تومان
کباب سلطانی مخصوص214/000 تومان
کباب وزیریمیکس78/000 تومان

خوراک جوجه

جوجه فیله زعفرانیمخصوص وحید(۲۵۰ گرمی)78/000 تومان
جوجه فیله زعفرانی(۲۰۰ گرمی)63/000 تومان
جوجه فیله زعفرانی(۱۵۰ گرمی)49/000 تومان
جوجه ران زعفرانیویـــــژه (۲۵۰ گرم)75/000 تومان
جوجه ران ماستی(۲۵۰ گرمی)75/000 تومان

غذای ایرانی

جوجه چینی85/000 تومان
ته چین85/000 تومان
خوراک قورمه سبزیبا گوشت گوسفندی35/000 تومان
خوراک قیمهبا گوشت گوسفندی35/000 تومان
خوراک بادمجان29/000 تومان
خوراک قیمه بادمجان35/000 تومان
خوراک ران مرغ59/000 تومان
خوراک ماهی قزلسوخاری - کبابی(۵۰۰ گرم)110/000 تومان

دسر و  سالاد

خورشت ماست گردویی ( کوچک )35/000 تومان
خورشت ماست گردویی ( بزرگ )56/000 تومان
خورشت ماست گردویی ( ۱ کیلو )168/000 تومان
سالاد فصل( تک نفره )13/000 تومان
سالاد فصل( دو نفره )22/000 تومان
سوپ جو(تک نفره)9/000 تومان
سوپ جو ( هر کیلو )30/000 تومان
ماست و موسیر8/000 تومان